Data Recovery. udgangspunktet altid en foranalyse

Hos os er udgangspunktet altid en foranalyse, da vi ikke på forhånd kan sige noget om tidsforbruget i forbindelse med en konkret opgave, før vi har sat os grundigt ind i situationen. Herefter kan vi estimere tidsforbruget og dermed give et prisestimat på den samlede opgave.

Aftal med teknikeren hvad den letteste løsning på opgave er, kontakt os venligst her: 70 70 24 10

* Foranalyse:
Foranalysen er obligatorisk, og der skal betales, selvom vi ikke kan redde den ønskede data.
Foranalysen giver derudover os indsigt i, hvilken data vi evt. kan genskabe.

Teknikerassistance:
En af vores teknikkere igangsætter den ønskede Data Recovery. Vores teknikere holder øje med, at processen virker efter hensigten, og retter eller genstarter processen efter behov. Vores teknikere overvåger ikke processen konstant, så den samlede tid for Data Recovery, er ikke sammenhængende med den tid teknikeren anvender.
Der afregnes separat for hhv. teknikerassistance og recoverytid.

Recoverytid:
Recoverytid er den tid vores system arbejder med, at genskabe data fra disken/mediet. Der er stor forskel på, hvor lang tid systemet skal arbejde med at genskabe data. Datamængde, fejltype mv. har stor indvirkning på dette.
Efter endt genskabelse af data, kopieres eller uploades data til det aftale medie: typisk DVD, Harddisk, Cloud server eller lign. jf. nærmere aftale.

Mediepriser/harddisk:
Der afregnes separat for de medier, som den genskabte data skal leveres på (CD-R, DVD-R, harddisk) jf. indgået aftale.

Hastegebyr:
I forbindelse med særligt krævende sager, hvor sagen skal igangsættes med det samme, påregnes et hastegebyr.

Eksempel:
En af vores teknikkere igangsætter den ønskede Data Recovery. Vores teknikere holder øje med, at processen virker efter hensigten, og retter eller genstarter processen efter behov.
Vores teknikere overvåger ikke processen konstant, så den samlede tid for Data Recovery, er ikke sammenhængende med den tid teknikeren anvender.
Der afregnes separat for hhv. teknikerassistance og recoverytid.

Type Eksempel: Ekskl.moms Inkl.moms
* Foranalyse gennemføres. kr. 640,00kr. 800,00
Opstart af Data Recovery (tekniker) 1 time kr. 640,00kr. 800,00
Recoverytid (8 timer/automatisk) 125,00 pr.time kr. 1.000,00kr. 1.250,00
Evt. Afbrudt (tekniker) halv time kr. 320,00kr. 400,00
Kopiering af data til DVD-R medier (5 timer/automatisk) kr. 625,00kr. 781,25
I alt kr. 3.850,00kr. 4.812,50